Údaje o vás

Detail nemovitosti

Nabyvatel

Shrnutí

Darovací smlouva na nemovitost se zřízením služebnosti užívání včetně návrhu na vklad

Údaje o současném vlastníkovi

Vyplňte prosím údaje o vás.

Firma
Kontaktní osoba Doručovací adresa Stejná jako vlastník

Klient souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování online právních služeb Advokátní kanceláří JUDr. Jana Havlíčka, Ph.D.

Klient se seznámil s INFORMACEMI PRO KLIENTA PŘI PŘIJETÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ADVOKÁTEM